Obecní knihovna Starý Poddvorov
Naposledy aktualizováno: 03.04.2017 15:17:39

2017 


 


 

 

BESEDA S PANÍ VĚROU SOSNAROVOU

 

 

 

Ve čtvrtek 12. března 2017 se uskutečnila beseda s paní Věrou SOSNAROVOU – 85letou českou občankou, která přežila gulag. Ve věku 14 let spolu se svou matkou a 9letou sestrou 17. 5. 1945 byla odvlečena sovětskou tajnou službou do ruského pracovního tábora na Sibiři.  V pracovních táborech strávily 19 let, jejich matka po 3 měsících zemřela.

 

Paní Sosnarová vyprávěla o těžké době, o svých hrůzných zážitcích.

Všichni přítomní poslouchali tento smutný příběh ženy s pokorou, obdivem a smutkem. Patří jí velké poděkování za to, že se podělila o svůj příběh. Na závěr poděkoval starosta obce Ing. Padalík a popřál paní Sosnarové hodně zdraví. Poděkování patří také všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání a těm, kteří přispěli k velké účasti na této besedě.

 

    OBRÁZEK : dsc05847.jpg

  

 

 

O hrůzách, které musela paní Věra Sosnarová prožít, byla napsána kniha Krvavé jahody. Tuto knihu máme i s věnováním v naší obecní knihovně a můžete si ji vypůjčit.

 

OBRÁZEK : dsc05844.jpg 

 

 

 


 

 

 

 

BESEDA S MUDr. JANEM PAVLÍKEM 

 

 

 

 OBRÁZEK : hotovo.png

 

 

12. ledna 2017 se uskutečnila beseda a autorské čtení

s MUDr. Janem Pavlíkem – spisovatelem, lékařem a folkloristou, rodákem z Kuželova, který v současné době

žije v Bohuslavicích u Kyjova.

 

Provedl nás románem Sága rodu Chlebakupova, doplnil

obrázky a jeho paní MUDr. Pavlíková přečetla úryvky

z této knihy. Tato kniha je příběhem tří generací jednoho horňáckého rodu.Volné pokračování románu je kniha

Utrpení a naděje z období 1. světové války.

 

 

Atmosféru besedy zpříjemnila cimbálka J.  Zavadila a písně M. Rampáčkové a J. Otáhalové.

 

Na závěr přicházeli účastníci besedy za MUDr. Pavlíkem s dotazy a vzpomínáním na dobu, kdy působil v naší obci jako obvodní lékař a na tuto dobu rád vzpomíná.

 

Před zahájením besedy starosta obce ing. Padalík provedl MUDr. Pavlíka a jeho paní obecním úřadem, kde měl ordinaci. Také si prohlédli nově zrekonstruovanou obecní knihovnu.

 

Toto setkání bylo přátelské,  příjemné a pro všechny přítomné to byl

nezapomenutelný zážitek.

 

 

OBRÁZEK : dsc05690.jpg

 

 

Od MUDr. Pavlíka přišel email -  "Moji milí poddvorovští," který moc potěšil:

 

 

 

Moji milí „poddvorovští“,               

 

           ještě dnes naplno zažívám krásnou atmosféru setkání s Vámi v sálku kulturního domu.  Od prvního okamžiku, kdy jsem zaparkoval auto, jsem se vracel ve vzpomínkám na mladé léta mojí lékařské praxe ve Starém Poddvorově.   Hned po příjezdu jsme byli s ženou mile přivítáni paní Bílkovou, která nás provedla po prostorách nově přestavěné budovy poddvorovského Obecního úřadu.  Tam, v nově zařízené ordinaci obvodního lékaře jsem se na chvíli přenesl ve vzpomínkách na starou ordinaci, kde jsem prožil 12 let praxe. V mysli mi prolétly okamžiky setkávání s pacienty, z nichž se již většina na nás dívá hvězdami. Byla by to nepřehledná řada osobností, ke kterým se vážou moje vzpomínky.  Po prohlídce přišlo na setkání se sympatickým starostou Ing. Ivo Padalíkem, který se nám následně věnoval.  Nahlédli jsme taky do vzorně vedené obecní knihovny, která je pod vedením paní Marie Pryglové velmi pěkně zařízena. Jak jsem zjistil, o čtenáře není nouze, dokonce je tam část místnosti zařízena jako dětský koutek určený pro četbu školáků nebo hraní malých dětí přicházejících s rodiči k výpůjčce knih.  

 

   Po prohlídce budovy obecního úřadu i knihovny jsem musel přiznat, jak velký krok byl vykonán v mnoha pohledech na život obce pod vedením generací předešlých i současných vedoucích pracovníků OÚ.  Další velké překvapení mě čekalo v sálku kulturního domu, kde byla organizována moje beseda se čtenáři o mojí literární tvorbě. Zaplněný sál, cimbálová muzika a usměvavé tváře  poddvorovských milovníků literatury byl pro mne tou největší odměnou.  Nejraději bych je všechny poobjímal, vždyť vzpomínky na mladá léta jsou to nejhezčí, co si do stáří přinášíme.  Snažil jsem se četbou ukázek a komentářem co nejvíce přiblížit literárně zpracovaný osud části mojí rodiny, v níž křesťanské ideje i úcta mladých ke stáří byly zásadními principy výchovy v rodině. Kéž by si mladá generace, z níž tam bylo přítomno jen pár jedinců, alespoň částečně přebrala zásady života v křesťansky orientované rodině, v níž by měla kralovat vzájemná láska a úcta ke stáří.  Věřím, že na Starém Poddvorově je tento princip ctěn a to je pro všechny křesťansky smýšlející a píšící autory podstatné konstatování.                                                          

 

   Odjížděli jsme z Poddvorova naplnění nádhernou atmosférou „sousedsky přátelské atmosféry“ tak jak jsem ji vždy zažíval, když jsem se ještě v době života mých předků vracíval do rodného Kuželova. 

 

   Pane starosto, paní Pryglová a všichni milí čtenáři, děkuji za krásnou atmosféru i dárky, kterými jste nás obdarovali. Však největší odměnou pro mne i pro moji ženu, která je věrnou spolupracovnicí při mé literární tvorbě byl zaplněný sál mile se usmívajících posluchačů.                                                 Přeji Vám všem krásné chvíle s knihami a slibuji, že pokud mi dá Nejvyšší ještě několik let k dobru, rád se zase s Vámi setkám při další četbě.

 

 Se srdečnými pozdravy

 

 13. ledna 2017                                        MUDr. Jan a Marie Pavlíkovi

 

 

 

 


 

 


 

2016 

 

Rekonstrukce knihovny

 

     V roce 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce knihovny, která byla dotačně podpořena z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 50 000,- Kč. Byla provedena výměna oken, nové osvětlení, vymalování, pořízení nábytku. Největší problém byl s jeho dodáním. Dle katalogu byl příslib dodání  do pěti dnů, skutečnost byla ale jiná. Doba dodání se protáhla na více než měsíc. Montáž nábytku a nečekaná reklamace z důvodů dodání špatných dílů ji ještě posunula o další týdny. 24. listopadu byly dokompletovány tři zbylé skříně.

     Někteří čtenáři už byli netrpěliví, měli velký zájem o knihy, a tak jsme někdy vybírali mezi knihami, které byly složeny na zemi nebo ve vedlejší místnosti. Nejaktivnější čtenářky v letošním roce byly 93letá paní Filípková Marie, paní Štěpánková Miroslava a z mladých čtenářů Bařinová Alžbětka. 

Po zprovoznění počítače se začalo půjčovat oficiálně. Velké poděkování patří starostovi obce ing. Ivo Padalíkovi.

     A co nás čeká??

Již v lednu se můžeme těšit na besedu se spisovatelem MUDr. Janem Pavlíkem z Kyjova, kterého si určitě pamatuje starší generace jako obvodního lékaře v naší obci. Jeho knihy  - historický román Sága rodu Chlebakupova a navazující román Utrpení a naděje. S těmito knihami se již čtenáři seznamují. Beseda se uskuteční spolu s obecním úřadem a Klubem seniorů 12. ledna 2017.

     Nový rok je dobré začít s knihou, která potěší, obohatí nás, uklidní a přinese zážitky těch, kteří se o ně chtějí podělit s námi.

     Dovolte, abych využila této příležitosti a co nejsrdečněji vás pozvala do nové knihovny, abyste si tam takovou knihu skutečně našli.

 

                                                                      Marie Pryglová - knihovnice 

 

 

 OBRÁZEK : dsc05426.jpg

 

Při rekonstrukci

 

OBRÁZEK : dsc05602.jpg

 

Po rekonstrukci

 

 


 

 

 

Beseda se spisovatelkou

Vladimírou Klimeckou

 

 

     Obecní knihovna spolu s klubem seniorů a obecním úřadem uskutečnila 31. 3. 2016 besedu se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou. Spisovatelka pochází z Horní Bečvy, žila v Hodoníně a v současné době ve Vacenovicích u Kyjova. Je členkou Literárního klubu autorů Hodonínska. Psala povídky, v 90. letech knižně publikovala historický román Poturčenec. 

     Za prózu Druhý život Marýny G. získala v roce 2013 Literární cenu Knižního klubu. Tato kniha oslovila hodně čtenářů. Je v ní zachycena historie - období od 1. světové války do současnosti. Jsou to příběhy žen čtyř generací její rodiny z rodného valašského kraje. Vypráví o životě žen, nelehkých osudech rodin, uchování tradic. Z knihy vyzařuje pokora, dobrota, těžkosti i radosti tohoto období.

Autorka poutavě vyprávěla o tom, co ji vedlo k tomu, aby napsala tyto příběhy. Každý čtenář si v ní najde něco ze svého života nebo z historie a příběhů rodiny a známých. Tato kniha zaujme každého, kdo si ji přečte.

     Paní Klimecká poutavě vyprávěla o odpovídala na naše dotazy. Poděkovali jsme jí za zajímavé a příjemné povídání a popřáli jí hodně úspěchů do další spisovatelské činnosti.

     V rámci této besedy si mohli přítomní prohlédnout ve vedlejší místnosti obecního úřadu zajímavé, pěkné výrobky. Výstava zpestřila tuto besedu, za což patří všem ženám, které přinesly své nádherné - pracné výrobky, velké ocenění a poděkování. 

 

                                                                      Marie Pryglová - knihovnice

 

 

OBRÁZEK : dsc05169.jpg

 


 


 

 

Beseda – Sumatra z blízka

 

Obecní knihovna uskutečnila 15.3.2016 besedu pod názvem Sumatra z blízka. Tato beseda se uskutečnila v základní škole, kde bylo umožněno i promítání.

 

O své zážitky z cesty po Indonésii se námi podělila paní Petra Bílková, Bc., která se v lednu letošního roku zúčastnila s malou skupinou výpravy na ostrov Sumatra.

Zajímavě vyprávěla a fotografiemi doprovázela zážitky z deštného pralesa, který je domovem mnoha živočichů a rostlin, které se nikde jinde ve volné přírodě nevyskytují.

 Je domovinou skutečných vládců džungle – orangutanů sumaterských.

 

V národním parku žijí nejohroženější druhy zvířat – tygr sumaterský,  sumaterský slon a nosorožec a hlavně orangutani, o které se skupina nejvíce zajímala.

 

Ve vesničce Bukit Lawang bylo rehabilitační středisko pro orangutany, kteří byli drženi v zajetí. Zde se učili být samostatní a pak se vraceli do volné přírody ke svému přirozenému způsobu života. Před 12 lety zde byla velká povodeň, rehabilitační středisko bylo zničeno a zachránění orangutani zde nyní žijí ve volné přírodě tropického pralesa.

 

Orangutanům také hrozí vyhynutí z důvodu odlesňování a vysazování palmy olejné.

 

Kromě orangutanů zde žijí  další druhy primátů, zejména makak jávský, kočkodan ebenův, makak vepří, gibboni a vzácní siamangové. Bukit Lawang je jednou z nejatraktivnějších lokalit této oblasti a je hodně navštěvován.

 

Další zajímavostí je indonéská specialita – cibetková káva. Cibetky se chovají na farmě, živí se nejzralejšími a nejkvalitnějšími plody kávy. V zažívacím traktu cibetky projdou zrna kávovníku, následně jsou vyloučena v trusu, který se čistí, zrna se suší a pak se praží. Je to nejlepší káva a také drahá. Skupina měla možnost navštívit dvě cibetkové farmy a vidět výrobu cibetkové kávy na vlastní oči.

Další cíl cesty byla stanice Kukang - záchranná stanice pro outloně váhavé, kterou zde financuje a podporuje Zoo Ostrava a má zde své dva zaměstnance.

 

Lidé jsou zde velmi příjemní, chovají se přátelsky a pohostinně /a chtějí  se fotit/.Vesměs jsou zde lidi chudí, ale jsou šťastní a spokojení a nehoní se za majetkem. Většinou se živí drobným zemědělstvím a prodejem výrobků.

 

Tato cesta byla velkým přínosem pro celou skupin, která ji absolvovala. Pro nás všechny zúčastněné to byl také velký zážitek, vyprávění bylo zajímavé a dvě hodiny besedy rychle uběhly.

 

Těšíme se na případné další povídání o zajímavostech ze světa zvířat a přírody. Paní Bílkové jsme poděkovali a přejeme, aby se jí dařilo v práci v ZOO Hodonín, kde jsou také zajímavá zvířata, můžeme ji navštívit a strávit pěkné odpoledne.

 

Zveme také do naší knihovny, kde si každý může vybrat knihu dle svého zájmu, např. cestování,  zvířata, příroda, atd. 

 

 

 

  

2015

 

 

Beseda se spisovatelkou

Mgr. Naďou Horákovou

 

 

 

 

 

Obecní knihovna spolu s klubem seniorů a obecním úřadem uspořádala v pátek 9. 10.2015 besedu se spisovatelkou Mgr. Naďou Horákovou, která žije v sousední vesnici Mutěnice. Besedy se zúčastnil dost velký počet posluchačů, tedy spíše posluchaček.

 

Spisovatelka nás seznámila se svou tvorbou, napsala 17 historických knih a detektivek. Přečetla úryvek z knihy Kronika zapomenutého templáře, kde se objevila historie ze sousedních Čejkovic, a tímto se otevřela diskuze se spoustou dotazů, rozebírání historie a skutečností. Odpovídala na otázky, které se týkaly historických událostí, hlavně z oblasti našeho kraje. Také nám pověděla o své spisovatelské dráze, kterou skloubila se zaměstnáním učitelky. Ochotně podepisovala knihy, které si přítomní přinesli nebo zakoupili.

 

Závěrem jsme paní Horákové poděkovali za příjemně prožitý večer. Popřáli jsme jí hodně elánu do další spisovatelské činnosti a dobrých nápadů k napsání dalších zajímavých příběhů i z našeho kraje. Určitě se zase spolu setkáme na další besedě.

 

S dobrou knihou si můžete zpříjemnit dlouhé zimní večery, vánoční svátky a všechny další dny v novém roce 2016.

 

     

                                                                        Marie Pryglová - knihovnice

 

 

 

 

OBRÁZEK : dsc04776.jpg 

 

 

 

Akce pro veřejnost

v roce 2013

 

 

Březen

- Spolupráce se Základní školou Starý 

  Poddvorov 

  Projekt "DEN KNIHY" 

OBRÁZEK : den_knihy.jpg 

 

 

Červen 

 

- Prodej vyřazených knih veřejnosti

 

    V sobotu 8. června a v pondělí 10. června od 14.00 - 16.00

    hodin bude v místní knihovně výprodej vyřazených a

    poškozených knih. Cena 1,- až 5,-. Kč/kniha. 

 

 

- Akce ve spolupráci se základní školou:

   "KNIHA - PŘÍTEL ČLOVĚKA" 

 

 

Září

 

- Čtenářská akce ve spolupráci

   s mateřským centrem:

   "MAMINKO, PŘEČTI MI POHÁDKU"

 

 

Říjen

 

- Soutěž ilustrací k pohádkám pro děti 

   do 6 let

   "NAŠE NEJMILEJŠÍ  POHÁDKY"

OBRÁZEK : nase_nejmilejsi_pohadky.jpg

 

 

Listopad

 

- Kurz počítačové gramotnosti pro

   seniory

 

 

 
Proces zabral 0.0066 sekund času a 0.78MB paměti.