Naposledy aktualizováno: 20.07.2022 10:35:59
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Starý Poddvorov


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyřazování opotřebovaných knih

V letošním roce se uskutečnilo v naší knihovně vyřazování opotřebovaných a málo čtených knih. Bylo vyřazeno 600 titulů – beletrie, detektivky, naučná literatura – pro dospělé i pro děti, knihy pro děti a mládež.  Knihy se musely vytřídit, udělat více místa pro nově nakoupené.

Každý měsíc se rovněž doplňují knihy v rámci výměnného fondu z Městské knihovny v Hodoníně.

Od 1. srpna 2022 je možnost si vyřazené knihy prohlédnout

a dle zájmu převzít -  z d a r m a .

Knihovna je otevřena:  pondělí  8.00 -12.00   a   13.00 -17.00 

                                     sobota  15.00-16.00 

 

                

                  kniha_2_1.jpg                         kniha_2_2.jpg

 

 

 

 

Beseda s Bc. Petrou Bílkovou - Cesta do Ugandy - Go za gorilou

25. května 2022 se uskutečnila přednáška a beseda Bc. Petry Bílkové o cestě do Ugandy za gorilami. Nejdříve poděkovala všem, kteří ji podpořili svými hlasy v soutěži Go za gorilou k uskutečnění této cesty a vyjádřila radost, že se může podělit o své zážitky.

Z jejího vyprávění:

„Koncem loňského roku byla vyhlášena soutěž GO ZA GORILOU firmou Mountain Gorilla Coffee. Tahle společnost prodává kávu z Ugandy a z každého prodaného produktu věnuje 5 Kč na ochranu horských goril a 5 Kč na nadaci Bolíto, zabývající se dětmi s popáleninami. První místo v soutěži byla cesta do Ugandy za horskými gorilami. Protože s primáty pracuji již více jak 15let, a gorily ve volné přírodě jsem si moc přála vidět, do soutěže jsem se přihlásila. Za podpory a pomoci rodiny, spolupracovníků, kamarádů a taky mnohých vás, spoluobčanů, se mi soutěž podařila vyhrát. Cesta se uskutečnila v dubnu, kdy jsem s osmičlennou skupinou nadšenců odletěla do rovníkové země Afriky – Ugandy. Je to krásná země s nádhernou přírodou s mnoha kontrasty – jsou zde velmi chudí, ale i bohatí lidé. Lidé žijí v chýších z bláta, ale i v krásných vilách. Střídá se zde období sucha a dešťů. Přibližně 70% obyvatel se živí zemědělstvím.  Naše cesta byla organizována cestovní kanceláří se zkušenými průvodci, kteří nás měli na starost od příletu letadla do posledního dne. Ubytovaní pro turisty je velmi dobře zařízené a svých hostů si velmi váží  -  ví, že je to pro ně dobrý výdělek. Každý den jsme měli připravenou cestu do některého národního parku, kde jsme měli možnost vidět obrovské množství zvířat – buvoly, slony, žirafy, zebry, pakoně, lvy, hyeny, hrochy ….. Kde bylo bezpečno, mohli jsme jít pěšky, jindy jsme jeli džípem s otevřenou střechou a dvakrát taky loďkou po jezeře a mokřadech. Nejdůležitější den naší výpravy byla sobota. Brzo ráno jsme se nasnídali a autem jeli do národního parku Bwindi. Zde nás vedoucí parku seznámil s pravidly, kterými se musí každý návštěvník řídit. Je velmi těžké zvyknout horské gorily na přítomnost člověka. Tuto práci vykonávají místní stopaři a trvá jim více jak dva roky, než skupinu goril přivyknou natolik, aby bylo bezpečné vzít k nim turisty.  Každý den ke gorilám přichází a zvykají je na svou přítomnost. Nikdo z turistů se nesmí zvířat dotýkat, nesmí mít u sebe žádné potraviny, musí se dodržovat bezpečná vzdálenost kvůli přenosu lidských nemocí, kterými by se gorily mohly nakazit a bylo by to pro ně možná i smrtelné. Ke každé skupině goril může jít vždy jen 8 lidí a od prvního spatření gorily se přesně stopuje jedna hodina a poté se odchází, aby měla zvířata klid. My jsme měli štěstí setkat se s dvanácti člennou skupinou vedenou dvě stě kilovým samcem. Byla zde tři mláďata od jednoho do tří let, která se po celou dobu předváděla, a bylo vidět, že naše přítomnost je pro ně zábavou. Každý z výpravy si vzal svého nosiče, který mu nesl batoh a pomáhal při zdolávání těžkého terénu. Není to nezbytné, ale je to výdělek pro místní obyvatele a nepsaným pravidlem.  Nikdy se přesně neví, za jak dlouho se k přidělené skupině dojde, cesta může trvat hodinu, ale i šest hodin velmi těžkým terénem. V batohu má každý jídlo a pití na celý den a nezbytnou pláštěnku, protože déšť se může vyskytnout několikrát během cesty.  Je úžasné sledovat tato zvířata, jak si spokojeně žijí v horském pralese. Za poslední roky se jejich počet mírně zvýšil na přibližně 1200 jedinců, ale i tak nemají vyhráno kvůli neustálému kácení deštných pralesů, pytlákům, těžbě nerostných surovin… Nechovají se nikde v zoologických zahradách a jejich výskyt je pouze v horských oblastech v Ugandě, Rwandě a Demokratické republice Kongo. Další den jsme navštívili organizaci Gorilla Doctor, která se zabývá ochranou goril, a předali jim vybrané peníze z prodeje výrobků v České republice. Také jsme navštívili místní kávovou farmu, kde nás seznámili s celým postupem pěstování a zpracování kávy. Firma vykupuje kávu pouze od drobných pěstitelů, kteří nemají velké plantáže a nekácejí kvůli tomu deštné pralesy.“  

 

Vyprávění doplnila promítáním a ukázkami zvířat, přírody a života lidí a  celého průběhu cesty do Ugandy v Africe. Ukázala také peníze z Ugady, mohli jsme ochutnat sušené banány, čaj, kávu, atd.  Všichni přítomní, kterých bylo tentokrát hodně /46/, poděkovali potleskem a doplnili ještě dotazy.                       

Poděkovali jsme paní Bílkové, popřáli jí k dalšímu uskutečnění cesty za zvířaty, a opět se těšíme na další povídání o zajímavostech ze světa zvířat a přírody. Také, aby se jí dařilo v práci ZOO Hodonín, kde jsou také zajímavá zvířata a návštěvníci zde mohou strávit pěkné odpoledne.

        petra.jpg

                                                                                       

(Další fota ve Fotogalerii)

 

 

Beseda s Doc. MUDr. Janem Měšťákem

Přednáška se měla původně uskutečnit 26. 3. 2022. Termín se však posunul o jeden měsíc. Přesto Doc. MUDr. Jan Měšťák, plastický chirurg, který měl mít program v naší oblasti, se přijel podívat, kde se ten Starý Poddvorov nachází. Proběhlo krátké setkání, pan doktor obdivoval krajinu na jižní Moravě a lidi, se kterými se setkal cestou i v Poddvorově.

Plánovaná a očekávaná přednáška a beseda se uskutečnila 23. dubna 2022 v kulturním domě.   MUDr. Měšťák nás seznámil se svou prací plastického chirurga a obdivuhodnými výsledky této profese. Zajímavě povídal o případech, které sám prováděl a doplnil promítáním. Uvedl, že je důležitá i konzultace s pacientem  a rozebrání celého problému. Dal prostor i na dotazy, poznámky, diskuzi. Všichni byli nadšeni jeho povídáním, přístupem k lidem a pomocí, s výsledky dobrými a skvělými. Také byly dotazy na různé případy,  problémy a kontakty na něj.

Po více jak třech hodinách bylo poděkování a rozloučení. Určitě jsou pravdivá slova o něm  v knize Jan Měšťák – Metamorfózy – neobyčejný příběh lékaře

  KDO SE S NÍM NĚKDY V ŽIVOTĚ SETKAL – NEZAPOMENE.

         mest.jpg

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátce z knihovny

Nelehké období pro knihovnu nastalo již od září loňského roku. Až v tuto dobu dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven s povinností dodržení určených pravidel. Půjčování knih bylo s velkým omezením, nebo vůbec. Přesto knihovna pracovala omezeně v rámci povolených možností. Řídila se nařízením vlády, doporučením Městské knihovny Hodonín a také pokyny obecního úřadu.

V tomto roce byli vyhodnoceni a odměněni čtenáři s nejvíce půjčenými knihami v roce 2020 – Sasínek Josef, Rampáčková Marie, Pryglová Marie, Vytopilová Marie, Plecáková Anežka. Nejvíce se půjčují knihy historické, detektivky, romány. Děti mají zájem o dobrodružné knihy a pohádky. Knihovna by přivítala více dětských čtenářů a také čtenáře z řad mládeže.

Knihovna se hodně změnila k lepšímu, stále se modernizuje. Je to vybavení knihovny, půjčování knih, hodně se využívá počítač. Čtenáři i veřejnost mohou využívat počítač a internet. Na webových stránkách jsou informace o  nových knihách. K dispozici je také on-line katalog, kde si může každý najít knihu dle svého zájmu a zjistit, zda ji máme k dispozici. V případě, že žádanou knihu  nemáme, je možnost ji zajistit v rámci výměnného fondu a také meziknihovní výpůjčkou z Městské knihovny Hodonín. 

Nejvíce se půjčují knihy od spisovatelů  Vondruška V., MUDr. Cimický J., Černá J.,  Dán D., Steel D., Cartland B.,  Javořická V., Pittnerová V. V poslední době jsou žádané knihy od spisovatelky Lednické K. – Šikmý kostel a knihy od spisovatelky Mornštajnové A.

Městská knihovna Hodonín, která metodicky řídí i naši knihovnu oslavila v těchto dnech 100 let od založení. Oslava a přátelské setkání se uskutečnilo v celé budově knihovny i před knihovnou. Program byl zajímavý, atraktivní a nechyběla komentovaná prohlídka knihovny. Ráda jsem se této oslavy zúčastnila a zavzpomínala. Pracuji v naší knihovně 50 let – jsem ráda, vážím si toho, jsem vděčná. Naše knihovna je sice malá, ale každý si může vybrat dle svého zájmu a může přispět k osobní pohodě, spokojenosti, radosti, poučení v životě v každé době i situaci. Knihovna je nejen plná knížek, ale i přátelství, lidských osudů a milých setkání.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna v roce 2020 - pandemie COVID-19

Očekávali jsme, že rok 2020 bude zajímavý, přinese něco nového, dobrého. Ovšem byl poněkud jiný, než bychom si přáli. To se projevilo i v knihovně. Začátkem roku se objevila pandemie COVID-19.  Od 13. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav v ČR – knihovny uzavřeny. Naše knihovna se snažila být aktivní v rámci možností i v této době, která na všechny zapůsobila a překvapila. Pokud někdo z našich čtenářů projevil zájem o konkrétní knihu, našlo se řešení - půjčování přes chodbu nebo doručením domů. Čtenářům se prodlužovaly termíny na vrácení knih. V knihovně se prováděly práce s knihami (obalování, třídění), atd. Koncem dubna se začalo půjčovat  za dodržení veškerých pokynů. Vstup do knihovny pouze s rouškou nebo jiným krytím dýchacích cest. Při vstupu do knihovny nutné použití desinfekce na ruce. Vrácené knihy byly dány do karatény - do vedlejší místnosti na dva až pět dnů. Dezinfikovaly se i obaly knih. Nebylo možné si vypůjčit ten den vrácenou knihu. Pokyny a návod, jak pracovat s knihami v době ohrožení koronavirem přišly z Městské knihovny v Hodoníně. V této době bylo zrušeno několik plánovaných akcí. Porada knihovníků v Městské knihovně v Hodoníně. Naplánovaný projekt ZŠ pro děti v knihovně se také neuskutečnil. Domlouvala se beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou na téma Lásky Boženy Němcové. V únoru jsme si připomínali 200 let od narození této spisovatelky.

Od 12. 5. 2020 byl zahájen rozvoz knih z Městské knihovny Hodonín - nové knihy a knihy VF. Obnovila se normální činnost knihovny.  27. 7.  proběhla metodická návštěva paní Koláčkové z městské knihovny. 9. září se uskutečnil plánovaný projekt ZŠ s dětmi ze školní družiny, který byl naplánován již na březen.  23. září proběhla porada a odborný seminář v Městské knihovně v Hodoníně.                               

Kovid-19 nás navštívil opět koncem září 2020. Opět jsme se setkávali s problémy jako na začátku roku. Knihovna vykonávala činnosti nařízené vládou, doporučené Městskou knihovnou v Hodoníně a pokyny obecního úřadu. Snad rok 2021 bude lepší, nastane normální běh života, budeme se moci scházet v příjemném prostředí naší knihovny a budeme si toho více vážit. 

                   obraz2532_1.jpg    obraz2534.jpg

Družina v knihovně

9. září 2020 se uskutečnil projekt ZŠ s dětmi ze školní družiny, který byl naplánován již na březen. Děti přinesly obrázky z přečtených knih, nyní jsou vystaveny na nástěnce. Děti byly seznámeny s fungováním knihovny a uložením jednotlivých knih, s literárními žánry a spisovateli, kteří píší pro děti. Děti ve skupinách plnily zadané úkoly, také předvedly svoje čtenářské dovednosti a malovaly obrázky dle knih, které si vybraly. Na závěr byly vyhodnoceny a odměněny. Tato akce se velmi vydařila.

 

fotka.jpg  20200909_141816.jpg   20200909_143917.jpg

 2019


BESEDA SE SPISOVATELEM MUDr. JANEM CIMICKÝM

 

27.6. 2019 jsme u nás přivítali spisovatele MUDr. Jana Cimického, CSc., který je velmi oblíben u našich čtenářů. Zavzpomínal na slavné spisovatele, básníky a herce u nás a ve Francii, s nimiž měl příležitost se poznat, na jejichž osobnost se nedá zapomenout a utkvěli mu v duši. Bylo to velmi zajímavé a příjemné setkání. Tato beseda se uskutečnila spolu s klubem seniorů a hlavně díky obecnímu úřadu - Ing. Padalíkovi - starostovi.

cimicky.jpg

 

stazeny_soubor_3.jpg

 

 

 

 

DĚTI ZE ZŠ V KNIHOVNĚ

 

Knihovna přivítala tentokrát děti ze školy. Přišly děti z družiny v rámci měsíce knihy v březnu.Seznámily se s knihou a hlavně jim bylo vysvětleno, kde a jak mají najít potřebné informace dle zadaných úkolů. Děti zaujaly hry, tvořily obrázky dle knih, které si vybraly.

V dubnu proběhla akce dětí ze ZŠ, kde si plnily úkoly v rámci projektu. Proběhlo velké vyhledávání informací pro zadané úkoly. Dále děti písemně odpovídaly na otázky, co by chtěly v knihovně, která je jejich oblíbená kniha, jaké knihy je zajímají, zda by měly zájem o stolní hry, malování, případně jiné tvořivé akce. K tomuto malovaly obrázky. Na otázku, zda přijdou do knihovny, většinou odpověděly - ano. Inspirací pro knihovnu je hodně. Všechny děti obdržely drobné dárky. Děti, které již chodí do knihovny, dostaly svítící propisovací tužky. Tato akce byla zajímavá, úspěšná, přihlásilo se 5 nových čtenářů.  

stazeny_soubor_2.jpg

20190408_102752.jpg

stazeny_soubor_5.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018


 

DOTACE PRO NAŠI KNIHOVNU

 

V roce 2018 obdržela naše knihovna dotaci v rámci dotačního programu JMK - "Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 2018" ve výši 45.000,- Kč. Tato dotace byla využita na vybavení knihovny novým počítačem, tiskárnou, projektorem, pojízdným stolíkem, doplňky do dětského koutku a hlavně na pořízení nových regálů na knihy. Obecní úřad dává na nákup nových knih 10.000,- Kč ročně. Je nutné postupně doplňovat knihovní fond o knihy, ktré josu požadovány v rámci povinné četby, a také dalšími novinkami. Požadované knihy jsou zajišťovány v rámci výměnného fondu a také meziknihovními výpůjčkami z Městské knihovny v Hodoníně. V roce 2018 byly nejstaršími čtenářkami 94letá paní Horňáková a 95letá paní Filípková, která byla také největší čtenářkou. Těchto čtenářek jsem si vážila, ale už nejsou mezi námi. Výhodou knihovny je, že se nachází v blízkosti institucí, které využívají všichni občané, tedy i návštěvníci knihovny. Je to obecní úřad, pošta, obchod. V knihovně se schází každý měsíc klub seniorek, kde plánují svou aktivní činnost.

 

stazeny_soubor_1.jpg

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2017 


 

 

BESEDA S PANÍ VĚROU SOSNAROVOU

 

 

 

Ve čtvrtek 12. března 2017 se uskutečnila beseda s paní Věrou SOSNAROVOU – 85letou českou občankou, která přežila gulag. Ve věku 14 let spolu se svou matkou a 9letou sestrou 17. 5. 1945 byla odvlečena sovětskou tajnou službou do ruského pracovního tábora na Sibiři.  V pracovních táborech strávily 19 let, jejich matka po 3 měsících zemřela.

 

Paní Sosnarová vyprávěla o těžké době, o svých hrůzných zážitcích.

Všichni přítomní poslouchali tento smutný příběh ženy s pokorou, obdivem a smutkem. Patří jí velké poděkování za to, že se podělila o svůj příběh. Na závěr poděkoval starosta obce Ing. Padalík a popřál paní Sosnarové hodně zdraví. Poděkování patří také všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání a těm, kteří přispěli k velké účasti na této besedě.

 

    OBRÁZEK : dsc05847.jpg

  

 

 

O hrůzách, které musela paní Věra Sosnarová prožít, byla napsána kniha Krvavé jahody. Tuto knihu máme i s věnováním v naší obecní knihovně a můžete si ji vypůjčit.

 

OBRÁZEK : dsc05844.jpg 

 

 

 


 

 

 

 

BESEDA S MUDr. JANEM PAVLÍKEM 

 

 

 

 OBRÁZEK : hotovo.png

 

 

12. ledna 2017 se uskutečnila beseda a autorské čtení

s MUDr. Janem Pavlíkem – spisovatelem, lékařem a folkloristou, rodákem z Kuželova, který v současné době

žije v Bohuslavicích u Kyjova.

 

Provedl nás románem Sága rodu Chlebakupova, doplnil

obrázky a jeho paní MUDr. Pavlíková přečetla úryvky

z této knihy. Tato kniha je příběhem tří generací jednoho horňáckého rodu.Volné pokračování románu je kniha

Utrpení a naděje z období 1. světové války.

 

 

Atmosféru besedy zpříjemnila cimbálka J.  Zavadila a písně M. Rampáčkové a J. Otáhalové.

 

Na závěr přicházeli účastníci besedy za MUDr. Pavlíkem s dotazy a vzpomínáním na dobu, kdy působil v naší obci jako obvodní lékař a na tuto dobu rád vzpomíná.

 

Před zahájením besedy starosta obce ing. Padalík provedl MUDr. Pavlíka a jeho paní obecním úřadem, kde měl ordinaci. Také si prohlédli nově zrekonstruovanou obecní knihovnu.

 

Toto setkání bylo přátelské,  příjemné a pro všechny přítomné to byl

nezapomenutelný zážitek.

 

 

OBRÁZEK : dsc05690.jpg

 

 

Od MUDr. Pavlíka přišel email -  "Moji milí poddvorovští," který moc potěšil:

 

 

 

Moji milí „poddvorovští“,               

 

           ještě dnes naplno zažívám krásnou atmosféru setkání s Vámi v sálku kulturního domu.  Od prvního okamžiku, kdy jsem zaparkoval auto, jsem se vracel ve vzpomínkám na mladé léta mojí lékařské praxe ve Starém Poddvorově.   Hned po příjezdu jsme byli s ženou mile přivítáni paní Bílkovou, která nás provedla po prostorách nově přestavěné budovy poddvorovského Obecního úřadu.  Tam, v nově zařízené ordinaci obvodního lékaře jsem se na chvíli přenesl ve vzpomínkách na starou ordinaci, kde jsem prožil 12 let praxe. V mysli mi prolétly okamžiky setkávání s pacienty, z nichž se již většina na nás dívá hvězdami. Byla by to nepřehledná řada osobností, ke kterým se vážou moje vzpomínky.  Po prohlídce přišlo na setkání se sympatickým starostou Ing. Ivo Padalíkem, který se nám následně věnoval.  Nahlédli jsme taky do vzorně vedené obecní knihovny, která je pod vedením paní Marie Pryglové velmi pěkně zařízena. Jak jsem zjistil, o čtenáře není nouze, dokonce je tam část místnosti zařízena jako dětský koutek určený pro četbu školáků nebo hraní malých dětí přicházejících s rodiči k výpůjčce knih.  

 

   Po prohlídce budovy obecního úřadu i knihovny jsem musel přiznat, jak velký krok byl vykonán v mnoha pohledech na život obce pod vedením generací předešlých i současných vedoucích pracovníků OÚ.  Další velké překvapení mě čekalo v sálku kulturního domu, kde byla organizována moje beseda se čtenáři o mojí literární tvorbě. Zaplněný sál, cimbálová muzika a usměvavé tváře  poddvorovských milovníků literatury byl pro mne tou největší odměnou.  Nejraději bych je všechny poobjímal, vždyť vzpomínky na mladá léta jsou to nejhezčí, co si do stáří přinášíme.  Snažil jsem se četbou ukázek a komentářem co nejvíce přiblížit literárně zpracovaný osud části mojí rodiny, v níž křesťanské ideje i úcta mladých ke stáří byly zásadními principy výchovy v rodině. Kéž by si mladá generace, z níž tam bylo přítomno jen pár jedinců, alespoň částečně přebrala zásady života v křesťansky orientované rodině, v níž by měla kralovat vzájemná láska a úcta ke stáří.  Věřím, že na Starém Poddvorově je tento princip ctěn a to je pro všechny křesťansky smýšlející a píšící autory podstatné konstatování.                                                          

 

   Odjížděli jsme z Poddvorova naplnění nádhernou atmosférou „sousedsky přátelské atmosféry“ tak jak jsem ji vždy zažíval, když jsem se ještě v době života mých předků vracíval do rodného Kuželova. 

 

   Pane starosto, paní Pryglová a všichni milí čtenáři, děkuji za krásnou atmosféru i dárky, kterými jste nás obdarovali. Však největší odměnou pro mne i pro moji ženu, která je věrnou spolupracovnicí při mé literární tvorbě byl zaplněný sál mile se usmívajících posluchačů.                                                 Přeji Vám všem krásné chvíle s knihami a slibuji, že pokud mi dá Nejvyšší ještě několik let k dobru, rád se zase s Vámi setkám při další četbě.

 

 Se srdečnými pozdravy

 

 13. ledna 2017                                        MUDr. Jan a Marie Pavlíkovi

 

 

 

 


 

 


 

2016 

 

Rekonstrukce knihovny

 

     V roce 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce knihovny, která byla dotačně podpořena z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 50 000,- Kč. Byla provedena výměna oken, nové osvětlení, vymalování, pořízení nábytku. Největší problém byl s jeho dodáním. Dle katalogu byl příslib dodání  do pěti dnů, skutečnost byla ale jiná. Doba dodání se protáhla na více než měsíc. Montáž nábytku a nečekaná reklamace z důvodů dodání špatných dílů ji ještě posunula o další týdny. 24. listopadu byly dokompletovány tři zbylé skříně.

     Někteří čtenáři už byli netrpěliví, měli velký zájem o knihy, a tak jsme někdy vybírali mezi knihami, které byly složeny na zemi nebo ve vedlejší místnosti. Nejaktivnější čtenářky v letošním roce byly 93letá paní Filípková Marie, paní Štěpánková Miroslava a z mladých čtenářů Bařinová Alžbětka. 

Po zprovoznění počítače se začalo půjčovat oficiálně. Velké poděkování patří starostovi obce ing. Ivo Padalíkovi.

     A co nás čeká??

Již v lednu se můžeme těšit na besedu se spisovatelem MUDr. Janem Pavlíkem z Kyjova, kterého si určitě pamatuje starší generace jako obvodního lékaře v naší obci. Jeho knihy  - historický román Sága rodu Chlebakupova a navazující román Utrpení a naděje. S těmito knihami se již čtenáři seznamují. Beseda se uskuteční spolu s obecním úřadem a Klubem seniorů 12. ledna 2017.

     Nový rok je dobré začít s knihou, která potěší, obohatí nás, uklidní a přinese zážitky těch, kteří se o ně chtějí podělit s námi.

     Dovolte, abych využila této příležitosti a co nejsrdečněji vás pozvala do nové knihovny, abyste si tam takovou knihu skutečně našli.

 

                                                                      Marie Pryglová - knihovnice 

 

 

 OBRÁZEK : dsc05426.jpg

 

Při rekonstrukci

 

OBRÁZEK : dsc05602.jpg

 

Po rekonstrukci

 

 


 

 

 

Beseda se spisovatelkou

Vladimírou Klimeckou

 

 

     Obecní knihovna spolu s klubem seniorů a obecním úřadem uskutečnila 31. 3. 2016 besedu se spisovatelkou Vladimírou Klimeckou. Spisovatelka pochází z Horní Bečvy, žila v Hodoníně a v současné době ve Vacenovicích u Kyjova. Je členkou Literárního klubu autorů Hodonínska. Psala povídky, v 90. letech knižně publikovala historický román Poturčenec. 

     Za prózu Druhý život Marýny G. získala v roce 2013 Literární cenu Knižního klubu. Tato kniha oslovila hodně čtenářů. Je v ní zachycena historie - období od 1. světové války do současnosti. Jsou to příběhy žen čtyř generací její rodiny z rodného valašského kraje. Vypráví o životě žen, nelehkých osudech rodin, uchování tradic. Z knihy vyzařuje pokora, dobrota, těžkosti i radosti tohoto období.

Autorka poutavě vyprávěla o tom, co ji vedlo k tomu, aby napsala tyto příběhy. Každý čtenář si v ní najde něco ze svého života nebo z historie a příběhů rodiny a známých. Tato kniha zaujme každého, kdo si ji přečte.

     Paní Klimecká poutavě vyprávěla o odpovídala na naše dotazy. Poděkovali jsme jí za zajímavé a příjemné povídání a popřáli jí hodně úspěchů do další spisovatelské činnosti.

     V rámci této besedy si mohli přítomní prohlédnout ve vedlejší místnosti obecního úřadu zajímavé, pěkné výrobky. Výstava zpestřila tuto besedu, za což patří všem ženám, které přinesly své nádherné - pracné výrobky, velké ocenění a poděkování. 

 

                                                                      Marie Pryglová - knihovnice

 

 

OBRÁZEK : dsc05169.jpg

 


 


 

 

Beseda – Sumatra z blízka

 

Obecní knihovna uskutečnila 15.3.2016 besedu pod názvem Sumatra z blízka. Tato beseda se uskutečnila v základní škole, kde bylo umožněno i promítání.

 

O své zážitky z cesty po Indonésii se námi podělila paní Petra Bílková, Bc., která se v lednu letošního roku zúčastnila s malou skupinou výpravy na ostrov Sumatra.

Zajímavě vyprávěla a fotografiemi doprovázela zážitky z deštného pralesa, který je domovem mnoha živočichů a rostlin, které se nikde jinde ve volné přírodě nevyskytují.

 Je domovinou skutečných vládců džungle – orangutanů sumaterských.

 

V národním parku žijí nejohroženější druhy zvířat – tygr sumaterský,  sumaterský slon a nosorožec a hlavně orangutani, o které se skupina nejvíce zajímala.

 

Ve vesničce Bukit Lawang bylo rehabilitační středisko pro orangutany, kteří byli drženi v zajetí. Zde se učili být samostatní a pak se vraceli do volné přírody ke svému přirozenému způsobu života. Před 12 lety zde byla velká povodeň, rehabilitační středisko bylo zničeno a zachránění orangutani zde nyní žijí ve volné přírodě tropického pralesa.

 

Orangutanům také hrozí vyhynutí z důvodu odlesňování a vysazování palmy olejné.

 

Kromě orangutanů zde žijí  další druhy primátů, zejména makak jávský, kočkodan ebenův, makak vepří, gibboni a vzácní siamangové. Bukit Lawang je jednou z nejatraktivnějších lokalit této oblasti a je hodně navštěvován.

 

Další zajímavostí je indonéská specialita – cibetková káva. Cibetky se chovají na farmě, živí se nejzralejšími a nejkvalitnějšími plody kávy. V zažívacím traktu cibetky projdou zrna kávovníku, následně jsou vyloučena v trusu, který se čistí, zrna se suší a pak se praží. Je to nejlepší káva a také drahá. Skupina měla možnost navštívit dvě cibetkové farmy a vidět výrobu cibetkové kávy na vlastní oči.

Další cíl cesty byla stanice Kukang - záchranná stanice pro outloně váhavé, kterou zde financuje a podporuje Zoo Ostrava a má zde své dva zaměstnance.

 

Lidé jsou zde velmi příjemní, chovají se přátelsky a pohostinně /a chtějí  se fotit/.Vesměs jsou zde lidi chudí, ale jsou šťastní a spokojení a nehoní se za majetkem. Většinou se živí drobným zemědělstvím a prodejem výrobků.

 

Tato cesta byla velkým přínosem pro celou skupin, která ji absolvovala. Pro nás všechny zúčastněné to byl také velký zážitek, vyprávění bylo zajímavé a dvě hodiny besedy rychle uběhly.

 

Těšíme se na případné další povídání o zajímavostech ze světa zvířat a přírody. Paní Bílkové jsme poděkovali a přejeme, aby se jí dařilo v práci v ZOO Hodonín, kde jsou také zajímavá zvířata, můžeme ji navštívit a strávit pěkné odpoledne.

 

Zveme také do naší knihovny, kde si každý může vybrat knihu dle svého zájmu, např. cestování,  zvířata, příroda, atd. 

 

 

 

  

2015

 

 

Beseda se spisovatelkou

Mgr. Naďou Horákovou

 

 

 

 

 

Obecní knihovna spolu s klubem seniorů a obecním úřadem uspořádala v pátek 9. 10.2015 besedu se spisovatelkou Mgr. Naďou Horákovou, která žije v sousední vesnici Mutěnice. Besedy se zúčastnil dost velký počet posluchačů, tedy spíše posluchaček.

 

Spisovatelka nás seznámila se svou tvorbou, napsala 17 historických knih a detektivek. Přečetla úryvek z knihy Kronika zapomenutého templáře, kde se objevila historie ze sousedních Čejkovic, a tímto se otevřela diskuze se spoustou dotazů, rozebírání historie a skutečností. Odpovídala na otázky, které se týkaly historických událostí, hlavně z oblasti našeho kraje. Také nám pověděla o své spisovatelské dráze, kterou skloubila se zaměstnáním učitelky. Ochotně podepisovala knihy, které si přítomní přinesli nebo zakoupili.

 

Závěrem jsme paní Horákové poděkovali za příjemně prožitý večer. Popřáli jsme jí hodně elánu do další spisovatelské činnosti a dobrých nápadů k napsání dalších zajímavých příběhů i z našeho kraje. Určitě se zase spolu setkáme na další besedě.

 

S dobrou knihou si můžete zpříjemnit dlouhé zimní večery, vánoční svátky a všechny další dny v novém roce 2016.

 

     

                                                                        Marie Pryglová - knihovnice

 

 

 

 

OBRÁZEK : dsc04776.jpg 

 

 

 

Akce pro veřejnost

v roce 2013

 

 

Březen

- Spolupráce se Základní školou Starý 

  Poddvorov 

  Projekt "DEN KNIHY" 

OBRÁZEK : den_knihy.jpg 

 

 

Červen 

 

- Prodej vyřazených knih veřejnosti

 

    V sobotu 8. června a v pondělí 10. června od 14.00 - 16.00

    hodin bude v místní knihovně výprodej vyřazených a

    poškozených knih. Cena 1,- až 5,-. Kč/kniha. 

 

 

- Akce ve spolupráci se základní školou:

   "KNIHA - PŘÍTEL ČLOVĚKA" 

 

 

Září

 

- Čtenářská akce ve spolupráci

   s mateřským centrem:

   "MAMINKO, PŘEČTI MI POHÁDKU"

 

 

Říjen

 

- Soutěž ilustrací k pohádkám pro děti 

   do 6 let

   "NAŠE NEJMILEJŠÍ  POHÁDKY"

OBRÁZEK : nase_nejmilejsi_pohadky.jpg

 

 

Listopad

 

- Kurz počítačové gramotnosti pro

   seniory